UXPUB 🇺🇦 Дизайн-спільнота

Cover image for SWOT аналіз
Yaroslav Zhmykhov
Yaroslav Zhmykhov

Опубліковано • Оновлено

SWOT аналіз

Етап 1: Бізнес-дослідження

Аналіз, що застосовується для стратегічного планування, який виявляє сильні та слабкі сторони, а також, можливості та загрози.

SWOT аналіз — це інструмент для стратегічного планування, який допоможе провести детальне дослідження зовнішнього й внутрішнього середовища вашого бізнесу.

Іншими словами, це ефективний інструмент бізнес-планування, який може допомогти вам проаналізувати ваш бізнес зі стратегічної точки зору.

SWOT аналіз використовується на додаток до конкурентного аналізу.

Приклад SWOT аналізу для онлайн-платформи електронного навчання

Ціль SWOT аналізу

Комплексно подивитися на бізнес із всіх сторін, щоб якісно оцінити внутрішнє середовище — позитивний вплив (S і W), і зовнішнє середовище — негативний вплив (О і Т).

Цінність для команди

Це універсальна методика, яка допоможе нам тверезо подивитися на сильні та слабкі сторони бізнесу, а також, виявити можливості та визначити можливі загрози, і таким чином значно збільшити розуміння бізнесу для якого ми розробляємо продукт.

Цінність для бізнесу

Основна мета кожного бізнесу — це бути успішним, конкурентоспроможнім і заробляти гроші. Щоб досягнути цієї мети необхідно бути об’єктивним та виваженим в рішеннях. SWOT аналіз допомагає побачити та оцінити всі чинники, які впливають на прийняття рішень, і визначити можливості розвитку бізнесу.

Тривалість:

Підготовка: до 30 хвилин
Діяльність: від 4 до 6 годин

Процес створення:

Зовнішнє середовище (external environment) — це те, що прямо або не безпосередньо впливає на бізнес (нові тенденції ринку та економіки, бізнес-відносини з клієнтами або партнерами, демографічні дані та політичні зміни тощо). Компанія не може контролювати ці процеси, але зобов'язана знати всі ці моменти та враховувати їх під час розробки своєї стратегії.

Внутрішнє середовище (internal environment) — це ресурси (фінансові, фізичні, людські, доступи до природних ресурсів Землі, різні патенти або авторські права тощо) та процеси, на які компанія має безпосередній вплив (курси підвищення кваліфікації: тренінги, воркшопи, різного роду лекції або система лояльності, ієрархія у відділах тощо).

Крок 1. Strengths — це сильні сторони компанії (внутрішнє середовище, позитивний вплив (S))

Це ті речі, які компанія робить особливо добре або те, чим відрізняється від інших компаній. Абсолютно будь-який аспект компанії, який приносить їй явну перевагу, являється сильною стороною.

Наприклад, ви є найбільша ІТ компанія в Україні, яка надає найбільшу кількість послуг за ринковою ціною.

Крок 2. Weaknesses — це слабкі сторони компанії (внутрішнє середовище, негативний вплив (W))

Це ті фактори, які гальмують ріст компанії (роблять її вразливою на ринку) в процесі руху до досягнення стратегічних цілей. При цьому, потрібно вміти розмежовувати слабкі сторони, які напряму залежать від дій компанії та загрози, які не залежать від дій компанії.

Наприклад, через те, що ви найняли багато персоналу, але не знайшли для них проєкту, вони зараз не працюють, а це перешкоджає зростанню прибутку через великі витрати на утримання.

Крок 3. Opportunities — це можливості компанії (зовнішнє середовище, позитивний вплив (O))

Необхідно внести всі аспекти, які хоть якось пов’язані з розвитком ринку або діями конкурентів. Тобто, це явища на які неспроможна впливати, але з яких може отримати вигоду, якщо реалізує певні дії в короткостроковій і середньостроковій перспективі.

Наприклад, вивчення нової технології, завдяки якій можна знизити собівартість продукту або вийти на ринок з новою пропозицією.

Крок 4. Threats — це загрози компанії (зовнішнє середовище, негативний вплив (T))

Мається на увазі, все те, що може завдати значних збитків компанії. Розділ є дуже важливим, оскільки розуміння загроз дає нам глибоке зрозуміння, як правильно вести бізнес, щоб зберегти максимальну кількість грошей.

Наприклад, на ринку появилися нові ІТ компанії, котрі надають такі ж самі за якістю послуги, але на 15–20% дешевше.

Топ коментарі (1)

Деякі коментарі були приховані автором повідомлення - дізнатися більше