UXPUB

UXPUB - сообщество из 3,059 дизайнеров и творческих людей

Место, где дизайнеры делятся опытом

Создать аккаунт Войти
Cover image for SWOT аналіз
Yaroslav Zhmikhov 🇺🇦
Yaroslav Zhmikhov 🇺🇦

Опубликовано • Обновлено

SWOT аналіз

UX ДИЗАЙН ПРОЦЕС: 5/21

Аналіз, що застосовується для стратегічного планування, який виявляє сильні та слабкі сторони, а також, можливості та загрози.

Стаття англійською мовою: SWOT analysis

SWOT аналіз — це інструмент для стратегічного планування, який допоможе провести детальне дослідження зовнішнього й внутрішнього середовища вашого бізнесу.

Іншими словами, це ефективний інструмент бізнес-планування, який може допомогти вам проаналізувати ваш бізнес зі стратегічної точки зору.

SWOT аналіз використовується на додаток до конкурентного аналізу.

Приклад SWOT аналізу для онлайн-платформи електронного навчання

Ціль SWOT аналізу

Комплексно подивитися на бізнес із всіх сторін, щоб якісно оцінити внутрішнє середовище — позитивний вплив (S і W), і зовнішнє середовище — негативний вплив (О і Т).

Цінність для команди

Це універсальна методика, яка допоможе нам тверезо подивитися на сильні та слабкі сторони бізнесу, а також, виявити можливості та визначити можливі загрози, і таким чином значно збільшити розуміння бізнесу для якого ми розробляємо продукт.

Цінність для бізнесу

Основна мета кожного бізнесу — це бути успішним, конкурентоспроможнім і заробляти гроші. Щоб досягнути цієї мети необхідно бути об’єктивним та виваженим в рішеннях. SWOT аналіз допомагає побачити та оцінити всі чинники, які впливають на прийняття рішень, і визначити можливості розвитку бізнесу.

Тривалість:

Підготовка: до 30 хвилин
Діяльність: від 4 до 6 годин

Процес створення:

Зовнішнє середовище (external environment) — це те, що прямо або не безпосередньо впливає на бізнес (нові тенденції ринку та економіки, бізнес-відносини з клієнтами або партнерами, демографічні дані та політичні зміни тощо). Компанія не може контролювати ці процеси, але зобов'язана знати всі ці моменти та враховувати їх під час розробки своєї стратегії.

Внутрішнє середовище (internal environment) — це ресурси (фінансові, фізичні, людські, доступи до природних ресурсів Землі, різні патенти або авторські права тощо) та процеси, на які компанія має безпосередній вплив (курси підвищення кваліфікації: тренінги, воркшопи, різного роду лекції або система лояльності, ієрархія у відділах тощо).

Крок 1. Strengths — це сильні сторони компанії (внутрішнє середовище, позитивний вплив (S))

Це ті речі, які компанія робить особливо добре або те, чим відрізняється від інших компаній. Абсолютно будь-який аспект компанії, який приносить їй явну перевагу, являється сильною стороною.

Наприклад, ви є найбільша ІТ компанія в Україні, яка надає найбільшу кількість послуг за ринковою ціною.

Крок 2. Weaknesses — це слабкі сторони компанії (внутрішнє середовище, негативний вплив (W))

Це ті фактори, які гальмують ріст компанії (роблять її вразливою на ринку) в процесі руху до досягнення стратегічних цілей. При цьому, потрібно вміти розмежовувати слабкі сторони, які напряму залежать від дій компанії та загрози, які не залежать від дій компанії.

Наприклад, через те, що ви найняли багато персоналу, але не знайшли для них проєкту, вони зараз не працюють, а це перешкоджає зростанню прибутку через великі витрати на утримання.

Крок 3. Opportunities — це можливості компанії (зовнішнє середовище, позитивний вплив (O))

Необхідно внести всі аспекти, які хоть якось пов’язані з розвитком ринку або діями конкурентів. Тобто, це явища на які неспроможна впливати, але з яких може отримати вигоду, якщо реалізує певні дії в короткостроковій і середньостроковій перспективі.

Наприклад, вивчення нової технології, завдяки якій можна знизити собівартість продукту або вийти на ринок з новою пропозицією.

Крок 4. Threats — це загрози компанії (зовнішнє середовище, негативний вплив (T))

Мається на увазі, все те, що може завдати значних збитків компанії. Розділ є дуже важливим, оскільки розуміння загроз дає нам глибоке зрозуміння, як правильно вести бізнес, щоб зберегти максимальну кількість грошей.

Наприклад, на ринку появилися нові ІТ компанії, котрі надають такі ж самі за якістю послуги, але на 15–20% дешевше.

Example

Приклад: SWOT analysis

line

UX Design програма від OTAKOYI:

Stage 1. Business research:

Step 1. Preparatory & Secondary research (Desk research)
Step 2. Kick-off meeting & Stakeholder interviews
Step 3. Business model canvas (BMC)
Step 4. Competitive analysis
Step 5. SWOT analysis
Step 6. Business process model and notation 2.0+ (BPMN)

Stage 2. User research:

Step 7. User interviews (based on proto-persona) & Hypothesis
Step 8. Focus groups
Step 9. Surveys
Step 10. Empathy mapping (uncovering insights & identifying needs)
Step 11. User personas
Step 12. Point of view (POV) — Problem statement & How might we (HMW) questions

Stage 3. Analysis:

Step 13. Business & User Goals
Step 14. Value proposition canvas (VPC) — additional POVs and value descriptions
Step 15. Customer journey map (CJM)
Step 16. Service blueprint

Stage 4. Ideate:

Step 17. Ideation methods: Six thinking hats, Brainstorming & The Walt Disney creativity strategy

Stage 5. Design:

Step 18. Prioritization
Step 19. Information architecture
Step 20. User flows & Task flow
Step 21. Wireframing

Stage 6. Test:

Step 22. UX testing methods

Обсуждение (0)