UXPUB 🇺🇦 Дизайн-спільнота

Cover image for Точка зору (POV) — Постановка проблеми та питання «Як ми можемо …?»
Yaroslav Zhmykhov
Yaroslav Zhmykhov

Опубліковано • Оновлено

Точка зору (POV) — Постановка проблеми та питання «Як ми можемо …?»

Етап 2: Дослідження користувачів

Це один із основних етапів Design thinking, який виявить проблеми, котрі ваші користувачі хочуть, щоб ви вирішили за допомогою вашого дизайну.

Постановка проблеми (POV) — це короткий опис проблеми (або потреби), яку необхідно вирішити.

Питання «Як ми можемо …?» (HMW) — це короткі питання, які запускають процес генерації ідей та рішень.

Приклад POV та HMW для онлайн-платформи електронного навчання

Ціль постановки проблеми

Визначити та сформулювати проблеми, які ви будете вирішувати. Проблеми мають бути зосереджені виключно на цільовій аудиторії (users), їхніх потребах (needs) та ваших інсайтах (insights).

Ціль питань «Як ми можемо …?»

Допоможе розпочати генерувати інноваційні ідеї.

Цінність для команди

Формулювання POV та HMW питань дасть змогу команді зрозуміти, які є проблеми в користувачі, і як ці проблеми вирішити за допомогою інноваційних рішень.

Цінність для бізнесу

Команда виявить велику кількість проблем та потреб, згенерує інноваційні рішення, які надалі можна буде пріорітизувати та імплементувати в продукт.

Тривалість:

Підготовка: до 30 хвилин
Діяльність: від 8 до 16 годин

Процес створення:

Крок 1. Відкрити всі артефакти з попередніх досліджень

Освіжіть ваші спогади, та попросіть зробити це ж саме всю команду.

Важливо: якщо ж ви не проводили інтерв’ю з реальними користувачами, і не склали карти емпатії (не визначили інсайти (insights) та потреби (needs), то це дуже погано, оскільки вся ваша подальша робота буде результатом субʼєктивної думку команди та стейкхолдерів, яка може не відображати реальну картину, і повести вас в неправильному напрямку.

Крок 2. Поверніться до ваших карт емпатій, котрі ви робили

В них, ми шукали інсайти (insights), а вже на основі них виявили потреби (needs).

Приклад:

[Insight] Користувачі часто самі шукають способи оцінки своєї результативності у вивченні іноземної мови, оскільки викладачі не завжди звертають на це увагу, а іноді навіть пропускають такі розмови, а це дуже впливає на їхню мотивацію.

[Need] Користувачі повинні мати можливість отримувати звіти про роботу на уроці іноземної мови, а також успіхи за певний проміжок часу.

Крок 3. Запишіть ваші POVs за формулою

[User . . . (descriptive)] needs [Need . . . (verb)] because [Insight . . . (compelling)]

[User] — це наша емпірична персона (не прото-персона).

Приклад:

[Користувачу] [необхідно] мати можливість отримати відгук про свою роботу на уроці іноземної мови, а також детальний звіт про успіхи за певний проміжок часу, [тому, що] вона часто сама шукає способи, які допоможуть їй оцінити себе, оскільки вчителі не завжди діляться цією інформацією.

Крок 4. Переформулюйте POV задачу в HMW питання

Таким чином, ви підготуєте HMW питання, які допоможуть вам знайти інноваційні рішення на стадії «Ideation». Ви зможете використовувати різні техніки разом з вашою командою: Six thinking hats, Brainstorming або The Walt Disney Creativity strategy.

Приклад HMW питання:

[Як ми можемо] допомогти [користувачу] отримати відгук про його роботу на уроці та успіхи за певний проміжок часу?

Топ коментарі (0)