UXPUB 🇺🇦 Дизайн-спільнота

Cover image for Нотація моделювання бізнес-процесів 2.0+
Yaroslav Zhmykhov
Yaroslav Zhmykhov

Опубліковано • Оновлено

Нотація моделювання бізнес-процесів 2.0+

Етап 1: Бізнес-дослідження

Система умовних позначень для моделювання бізнес-процесів, яка дозволяє проілюструвати бізнес для команди чи клієнта та провалідувати своє розуміння бізнесу.

Процес (process) — це послідовність дій, які необхідно виконати, щоб отримати певний результат.
Бізнес-процес (business process) — це логічна послідовність дій людини чи групи людей в компанії або комерційній структурі.
Нотація моделювання бізнес-процесів (business process model and notation, BPMN) — це стандарт моделювання процесів, який має в основі послідовність подій та дій, які мають початок та кінець.

Іншими словами, BPMN — це схема, яка складається з блоків та різних за призначенням об’єднувальних елементів, котрі показують всі дії, які відбуваються в системі.

Існує 3-ри основні підходи для бізнес-моделювання:

 • Функціональне моделювання. Розглядається все виключно через призму функцій, тобто в цій моделі, немає часової послідовності, а лише точка входу (наприклад, користувацький інтерфейс для клієнта) і виходу (тобто, бажаний результат, наприклад, покупка товару, якщо це є інтернет-магазин). Іншими словами, в цій моделі, ми знаємо точку входу і виходу, але послідовність дій і являється об’єктом розробки;

Для кращого розуміння, будь ласка, пошукайте приклади функціонального моделювання в форматі IDEF0.

 • Процесне моделювання. З точки зору BPMN — це процес, який базується на послідовності дій (початок і кінець події, наприклад, замовлення продуктів McDonald’s за допомогою спеціального мобільного додатку);

Це те моделювання, яке ми будемо розглядати в цій статті.

 • Ментальне моделювання. Загалом, карти зображаються в довільній формі, яка допоможе структурувати ваші знання в зрозумілій для вас формат.

Для кращого розуміння, будь ласка, пошукайте приклади ментальної карти.

Приклад нотація моделювання бізнес-процесів для онлайн-платформи електронного навчання

Рекомендація: ви можете переглянути повну документацію на omg.org v.2.0.2.

Ціль нотації моделювання бізнес-процесів

Створити нотацію, яка буде зрозуміла всім членам команди від бізнес-аналітиків, які створюють ці схеми на діскавері фазі (discovery phase) до розробників, котрі будуть ефективно працювати по них, оскільки більше не потрібно буде витрачати час на те, щоб вникнути в систему і розібратися в її процесах. Це стандартизований інструмент, правила опису схем є одні для всіх.

Цінність для команди

Схеми допоможуть побачити повну картину бізнес-процесів, які допоможуть команді краще комунікувати не тільки між собою, але й і з стейкхолдерами. Також, добре пропрацьовані BPMN — значно пришвидшать розробку продукту.

Цінність для бізнесу

BPMN наочно покаже, де є слабкі місця наших бізнес-процесів. Мається на увазі ті місця, де потенційні клієнти можуть «піти» від вашого бізнесу до ваших конкурентів. Також, добре пропрацьовані схеми допоможуть максимально якісно передати інформацію розробникам, що дозволить значно зменшити час на розуміння бізнес-процесів, а також, зменшити кількість можливих помилок, тому що, все підкоряється чітким, стандартизованим правилам.

Тривалість:

Підготовка: до 30 хвилин
Діяльність: від 1 до 4 годин на 1 схему

Докладніше про метод

Базовий об’єкт №1. Події (events)

Нотація моделювання бізнес-процесів: Події (events)

Це та подія, яка відбулася в описаному процесі. Іншими словами, події символізують те, що відбувається у бізнес-процесі.

Вони бувають 3-х видів. Для прикладу, розглянемо дзвінок в сервісний центр компанії Apple Inc.:

 • Стартова подія (start event). Це перший крок в цьому процесі. Наприклад, вхідний дзвінок від клієнта з проблемою;
 • Проміжна подія (intermediate event). Це все, що відбувається між стартовою та кінцевою подіями. Наприклад, дзвінок від працівника сервісу з уточнюючими питаннями;
 • Кінцева подія (end event). Це фінальний крок. Наприклад, дзвінок клієнту з кінцевим розв'язком його проблеми.

Символи подій BPMN (BPMN event symbols)

Кожен із цих символів, можна налаштувати згідно з потребами конкретного процесу, ось список найбільш розповсюджених символів:

Нотація моделювання бізнес-процесів: Символи подій BPMN (BPMN event symbols)

 • Символ повідомлення (message symbol). Провокує, завершує процес або сприяє виконанню проміжного процесу;
 • Символ таймера (timer symbol). Мається на увазі, що час чи дата провокують початок або закінчення процесу, або проміжної операції;
 • Символ ескалації (escalation symbol). Це означає, що до процесу залучається більш кваліфікований спеціаліст, який перебуває на вищій посаді;
 • Умовний символ (conditional symbol). Цей процес починається та продовжується, якщо дотримано бізнес-умову чи правило;
 • Символ посилання (link symbol). Це підпроцес, який є частиною більш великого процесу;
 • Символ помилки (error symbol). Це помилка, яка була виявлена на початку, всередині або в кінці процесу, і цей підпроцес завжди перериває процес, у складі якого він перебуває;
 • Символ скасування (cancel symbol). У кінцевій події, цей символ вказує на спровоковане скасовування процесу;
 • Компенсаційний символ (compensation symbol). Це є повернення платежу (коштів), внаслідок часткового невиконання операції;
 • Символ сигналу (signal symbol). Це сигнал, який передається через кілька процесів і може запускати, так і завершувати процес або сприяти його виконанню;
 • Багатозначний символ (multiple symbol). Кілька тригерів, що запускають процес;
 • Паралельний множинний символ (parallel multiple symbol). Це екземпляр процесу, який не розпочнеться, не продовжиться, і не завершиться, поки не відбудуться всі можливі події;
 • Символ завершення (terminate symbol). Це негайне завершення етапу процесу. Усі пов’язані екземпляри кроку також будуть скасовані одночасно.

Базовий об’єкт №2. Заходи (activity)

Це є конкретна дія чи задача, яка повинна бути виконана на конкретному етапі бізнес-процесу, і поділяються на:

1. Завдання BPMN (BPMN tasks)

Кожна задача — це є елементарна дія, яку вже не можна більш деталізувати, а це означає, що це є той самий базовий компонент, який розбивається на більш дрібні складові. Наприклад, в склад процесу «Розробити дизайн-концепт» може входити задача «Зробити адаптивний дизайн»:

Процес: Аналіз технічного завдання > Розробка дизайн-концепту > Редагування дизайн-концепту > Фінальна версія.

Нотація моделювання бізнес-процесів: Завдання BPMN (BPMN tasks)

 • Звичайна задача (normal task). Це є одноразова дія, яка відбувається в бізнес-процесі, наприклад, надіслати дизайн-концепт клієнту;
 • Циклічне завдання (loop task). Це задача, яка повторюється необхідну кількість раз в послідовності, наприклад, редагування дизайн-концепту;
 • Завдання з кількома екземплярами (multiple instance task). Це задача, яка виконується кілька раз, і ці випадки можуть бути паралельними (parallel), або ж послідовними (sequential). Наприклад, ви надіслали дизайн-концепт на пошту стейкхолдерів, і отримали одночасну відповідь від 2-х із них із поправками;
 • Компенсаційне завдання (compensation task). Це спеціальна версія задача, яка виникає виключно у випадках, коли раніше вже виникало інше конкретне завдання. Зазвичай, цю задачу використовують для того, щоб показати своєчасність виплати за виконану роботу в процесі. Наприклад, перед відправкою фінальної версії дизайн-концепту клієнт відправить гроші виконавцю за пророблену роботу;
 • Задача компенсаційного циклу (compensation loop task). Робить компенсацію, як подію, яка повторюється. Наприклад, стейкхолдери платять кожен раз за додаткову дизайн-сторінку, якщо ви її зробили.

2. BPMN sub-processes (під типи BPMN tasks)

Це є та ж сама дія (велика), яка потребує подальшої деталізації під час моделювання, і поділяються на:

Нотація моделювання бізнес-процесів: BPMN sub-processes (під типи BPMN tasks)

 • Петля (loop). Цей підпроцес повторюється послідовно;
 • Мультиекземпляр (multi-instance). Цей підпроцес може бути виконаний одночасно з іншими аналогічними підпроцесами;
 • Компенсація (compensation). Цей підпроцес компенсації призначений для групи задач, які описують деякі методи компенсації, наприклад заборгованості;
 • Ad hoc. Це набір задач, який існує виключно з 1-ю ціллю — це опрацювати певний випадок і завершити частину процесу.

3. Підпроцес подій (event sub-process)

Використовуються для опису подій, які відбуваються в рамках підпроцесу, і не являються частиною звичайного потоку, оскільки є самодостатніми та відбуваються у контексті підпроцесу. Іншими словами, це є група задач, яка дуже тісно пов’язана між собою.

Зображаються вони 2-ва способами:

Нотація моделювання бізнес-процесів: Підпроцес подій (event sub-process)

 • У згорнутому вигляді зі знаком «+», який дозволяє розгорнути та побачити повний список;
 • У розгорнутому вигляді, який містить всі задачі в повній мірі, які описують даний підпроцес.

Також, вони поділяються на 2-ва основні типи підпроцесів:

 • Перериваючий (interrupting). Він перериває нормальний бізнес-потік;
 • Не перериваючий (non-interrupting). Відрізняється від 1-го тим, тим що не перериває нормальний бізнес-потік.

Наприклад, якщо дизайн-концепт є вже практично готовий, але стейкхолдери розривають з вами контракт, то подальша співпраця є перерваною, але якщо стейкхолдери додають нові вимоги, щоб продукт покрив більше користувацьких проблем, то цей процес не переривається, а продовжується.

4. Транзакції (transactions)

Це є особливий підпроцес, який представляє платіжні процеси, тобто де залучено якийсь платіж. Транзакції повинні підтвердити, що всі учасники завершили свої транзакції, перед тим, як транзакція буде завершена.

Нотація моделювання бізнес-процесів: Транзакції (transactions)

5. Дії щодо дзвінків (call activity)

Це є глобальний процес, який використовується кожен раз, коли необхідно реалізувати (запровадити) певний процес.

Нотація моделювання бізнес-процесів: Дії щодо дзвінків (call activity)

6. Типи завдань BPMN (BPMN task types)

Мало де застосовуються, тому зупинятися на них я не буду.

Базовий об’єкт №3. Шлюз (gateway)

Це є точки прийняття рішень, котрі можуть регулювати шлях цілого потоку в залежності від певних (необхідних) умов, і поділяються на:

Нотація моделювання бізнес-процесів: Шлюз (gateway)

 • Ексклюзивний шлюз (exclusive gateway). Дозволяє зобразити альтернативні шляхи в бізнес-процесі. Наприклад, якщо ви надішлете дизайн-концепт стейкхолдерам, то вони можуть затвердити його, надати правки або розірвати з вами співпрацю;
 • Шлюз на основі подій (event-based gateway). Це розвилка із залежністю від події, і схожа на ексклюзивний шлюз (exclusive gateway), оскільки 2-ві ведуть до вибору того чи іншого напряму в потоці, але напрямок диктується тим, яка подія відбулася, а не тим, яка умова була виконана. Наприклад, перш ніж надіслати готову дизайн-концепцію стейкхолдерам, ви вирішуєте отримати остаточне затвердження роботи у провідного дизайнера, але у разі його відсутності чи недоступності в цей момент ви не зможете надіслати електронного листа;
 • Паралельний шлюз (parallel gateway). Не залежить від умов та інших подій, а створений для зображення паралельних задач в бізнес-процесі. Наприклад, відділ дизайну одночасно і виконує поставлену на них роботу, і шукає нових дизайнерів в команду;
 • Інклюзивний шлюз (inclusive gateway). Створений для зображення альтернативних, але і водночас паралельних шляхів в процесі, тобто розбиває потік процесу на один або кілька напрямків. Наприклад, якщо ви зробили 3-ри дизайн-концепта, і якщо стейкхолдери оберуть 1-й — то він спровокує один процес, якщо 2-й — чинності набере інший процес, а якщо оберуть 3-й, але стейкхолдери будуть не задоволені проробленою роботою — розірвуть з вами контракт;
 • Ексклюзивний шлюз на основі подій (exclusive event-based gateway). Створений для того, щоб зобразити рішення, яке прийняла особа поза процесом. Наприклад, йде запит на затвердження дизайн-концепту, і певний стейкхолдер приймає рішення: затвердити і оплатити, не затвердити і дати правки тощо;
 • Складний шлюз (complex gateway). Створений для того, щоб зобразити кілька найбільш важкий потоків в бізнес-процесі. Наприклад, якщо студенту необхідно здати екзамен для отримання водійських прав. Якщо студент, отримає 90–100 балів — він складе екзамен і отримає права, якщо 80–90 балів — отримає ще 1-ну можливість для здачі через тиждень, якщо набере 0–80 — не склав екзамен, і повторна спроба буде лише через 6 місяців;
 • Паралельний шлюз на основі подій (parallel event-based gateway). Дозволяє виконувати кілька процесів одночасно, але всі процеси мають залежати від певних подій. Наприклад, процес покупки нового iMac для дизайнера, де всі відповідальні за це люди, повинні дати підтвердження для покупки.

Базовий об’єкт №4. З’єднувачі BPMN (BPMN connectors)

Це лінії, що ведуть від одного об’єкта BPMN-потоку до іншого, і які поділяються на 3-ри види:

Нотація моделювання бізнес-процесів: З’єднувачі BPMN (BPMN connectors)

 • Потік послідовності (sequence flow). Показує порядок дій, які необхідно виконати. Тобто, поєднує об’єкти потоку у строго послідовному порядку;
 • Потік повідомлень (message flow). Зображає повідомлення від одного учасника процесу до іншого. Наприклад, через відділи, між 2-ма учасниками;
 • Асоціація (association). Демонструє зв’язок між артефактами та об’єктами потоку. Наприклад, розмітка з поясненнями.

Базовий об’єкт №5. Групи та доріжки (pool and swimlane)

Окрім того, що допомагають упорядкувати різні аспекти процесу в межах BPMN-схеми, вони групують дії по категоріях, які в свою чергу, можуть виявити затримки та ділянки з маленькою ефективністю, а також наочно показують, хто відповідає за роботу на кожному етапі процесу. Доріжки можуть бути розміщені, як горизонтально, так і вертикально.

Нотація моделювання бізнес-процесів: Групи та доріжки (pool and swimlane)

Базовий об’єкт №6. Артефакт (artifact)

Під час моделювання бізнес-процесів артефакти дозволяють візуально представляти деякі об’єкти, які знаходяться поза реальним процесом, і також, можуть представляти дані чи нотатки, які будуть описувати процес.

Існує три основні типи артефактів:

Нотація моделювання бізнес-процесів: Артефакт (artifact)

1) Об'єкти даних (data objects). Це є інформація, яка є поміщена в процес. Ці дані можуть бути отримані в результаті самого процесу, або дані котрі необхідно зібрати і зберігати.

Поділяються на 4-ри групи:

 • Ввід даних (data input) Потреба в якійсь конкретній інформації, від якої напряму залежить виконання задачі в бізнес-процесі.
 • Виведення даних (data output). Це інформація, яка була отримана в результаті бізнес-процесу.
 • Збір даних (data collection). Це інформація, яка була зібрана в рамках бізнес-процесу.
 • Сховище даних (data storage). Це є можливість зберігати інформацію чи отримати доступ до цих даних, які є пов’язані з бізнес-процесом.

2) Анотації (annotations). Дозволяють більш детальніше описати бізнес-процес та додаткові ділянки потоку моделі. Якщо сказати простіше, то модератор додає анотацію, щоб зробить BPMN більш читабельним та покращити розуміння процесу в цілому.

Нотація моделювання бізнес-процесів: Анотації (annotations)

3) Групи (groups). Допомагають об’єднувати завдання чи процеси, які є важливими у загальному контексті процесу.

Нотація моделювання бізнес-процесів: Групи (groups)

Рекомендація: BPMN можна створювати в Lucidchart, Bpmn.io, Diagrams.net або Cawemo.

Топ коментарі (3)

Згорнути/розгорнути
 
_303039 profile image
Екатерина Дяглева

Дуже хотіла б побачити приклад цієї моделі. Буду дуже вдячна, якщо додасте приклад, так як зараз бите посилання :(

Згорнути/розгорнути
 
zhmikhov profile image
Yaroslav Zhmykhov

Привіт, я в статті зробив дуже простий приклад. Якщо ви маєте на увазі, що хочете побачити приклад з реального проєкту, то вибачте, але я не можу вам цього показати. Такі речі є під NDA.

На ютубі є купа відео роликів, де гарно все пояснюють + створюють цю модель.

Деякі коментарі були приховані автором повідомлення - дізнатися більше