UXPUB 🇺🇦 Дизайн-спільнота

Cover image for Канва бізнес-моделі
Yaroslav Zhmykhov
Yaroslav Zhmykhov

Опубліковано • Оновлено

Канва бізнес-моделі

Етап 1: Бізнес-дослідження

Стратегічний інструмент для опису бізнес-моделі нового чи вже наявного бізнесу.

Бізнес-модель — логічно обґрунтовує, як організація створює, забезпечує та збільшує цінність. Або іншими словами — це опис логіки дій, що призводять до отримання прибутку.

Тобто, це шаблон для опису того, як ваша компанія, проєкт чи продукт створює цінність і заробляє на цьому.

Моделювання необхідне, оскільки воно вирішує 3 основні задачі: керування бізнесом, підвищення вартості бізнесу та впровадження інновацій у бізнес.

Приклад канви бізнес-моделі для сервісу, який допомагає організовувати заходи для навчальних закладів

Ціль канви бізнес-моделі

Описати продукт чи проаналізувати бізнес-модель, яка вже використовується, з позицій її ефективності та можливості до розвитку.

Цінність для команди

Канва найкраще демонструє всі аспекти, котрі необхідні для побудови найбільш ефективної бізнес-моделі компанії.

Цінність для бізнесу

Допоможе перевірити життєздатність бізнес-ідеї.

Тривалість:

Підготовка: до 30 хвилин
Діяльність: від 4 до 8 годин

Процес створення:

Крок 1. Сегмент клієнтів (customer segments)

Канва бізнес-моделі: Сегмент клієнтів (крок 1)

Це найважливіший блок, який визначає різні групи (типи) людей або організацій, яких бізнес хоче залучити та обслуговувати в майбутньому. Ще можна так пояснити, що сегмент клієнтів — це ті, з ким бізнес працює або хоче працювати. Іншими словами — це певна група людей, яких об’єднує спільна проблема чи потреба. Споживачі є основою прибутку компанії, і без них нічого не вийде. Отже, чим краще бізнес опише сегмент, тим легше буде продати цьому сегменту або кільком сегментам — цінний для них продукт.

Існують різні типи сегментів клієнтів:

 • Масовий. Бізнес-модель, яка є орієнтована на масовий ринок без поділу на сегменти клієнтів;
 • Нішевий ринок. Їхня мета — задовольнити конкретні сегменти клієнтів;
 • Сегментований. Виокремлюють сегменти ринку з потребами та проблемами;
 • Диверсифікований. Обслуговують 2-ва пов’язані сегменти клієнтів з різними потребами та проблемами;
 • Багатосторонній. Обслуговують 2-ва або більше сегментів клієнтів.

В цьому блоці необхідно думати про те:

 • Для кого ви створюєте цей продукт чи сервіс?
 • Хто є ваша цільова аудиторія?
 • Хто буде платити за продукт чи сервіс?
 • Хто буде шукати вас?

Канву бізнес-моделі, ви можете створювати на основі прото-персони. Цей артефакт має постійно обновлятися. Обов'язково перегляньте та доповніть вашу бізнес-модель після реальних інтерв'ю з майбутніми користувачами.

Крок 2. Ціннісні пропозиції (value propositions)

Канва бізнес-моделі: Ціннісні пропозиції (крок 2)

Це є логічне продовження сегмента клієнтів, і цей блок описує конкретний список продуктів чи сервісів, котрі пропонують цінність для конкретного сегмента клієнтів. Ціннісна пропозиція — це сама причина, через яку клієнти вибрали саме вашу компанію, а не іншу, і купують продукт або сервіс тільки у вас. Іншими словами, якщо ціннісна пропозиція вирішує проблеми сегмента клієнтів, то ви визначили цінністю — правильно.

Ціннісна пропозиція створює цінність під сегмент клієнтів за допомогою об’єднання деяких факторів, таких як:

 • Новизна;
 • Продуктивність;
 • Підлаштування під клієнта;
 • Дизайн;
 • Брент;
 • Статус;
 • Ціна;
 • Зниження витрат;
 • Доступність;
 • Корисність;
 • Зручність для клієнтів.

В цьому блоці необхідно думати про те:

 • Яку саме цінність ваш продукт чи сервіс надає для вашого сегмента клієнтів?
 • Які проблеми чи задачі сегмента клієнтів вирішується за допомогою вашого продукту чи сервісу?
 • Які є відмінності від інших?

Крок 3. Канали (channels)

Канва бізнес-моделі: Канали (крок 3)

На цьому етапі, нам необхідно зрозуміти, як ми будемо комунікувати (взаємодіяти) з нашими сегментами клієнтів, щоб запропонувати та дати їм ціннісну пропозицію.

Канали комунікації мають 5-ть різних фаз:

 • Обізнаність або інформування. Як ми доносимо до них нашу ціннісну пропозицію?
 • Оцінка. Як ми можемо допомогти вибрати нашу ціннісну пропозицію та обійти конкурентів?
 • Купівля або продаж. Яким чином відбувається купівля наших продуктів чи сервісів?
 • Доставка. Як ми доставляємо нашу ціннісну пропозицію та формуємо в них позитивне враження?
 • Післяпродажний період. Як ми надамо підтримку після продажі?

В цьому блоці необхідно думати про те:

 • Якими каналами комунікації бажають та користуються зараз ваші сегменти клієнтів?
 • Які канали комунікації є найбільш вигідні та ефективні?

Крок 4. Відносини з клієнтами (customer relationships)

Канва бізнес-моделі: Відносини з клієнтами (крок 4)

Результатом усіх попередніх етапів є певний зв’язок (відносини) із нашим клієнтським сегментом. Цей блок описує типи відносин, котрі компанія встановлює з конкретними сегментами клієнтів.

Існують декілька категорій відносин із клієнтами:

 • Персональна підтримка. Заснована на людській взаємодії;
 • Особлива персональна підтримка. Спеціальний представник, який закріплений за клієнтом;
 • Самообслуговування. Не підтримує ніякої прямої взаємодії з клієнтом;
 • Автоматизовані послуги. Це самообслуговування з використанням автоматизованих процесів;
 • Спільноти. Онлайн-платформи, де клієнти можуть обмінюватися знаннями та розв'язувати проблеми одне одного;
 • Співтворчість. Це залучення клієнтів до бізнесу, з ціллю разом з ними створювати цінність вашого продукту чи сервісу.

В цьому блоці необхідно думати про те:

 • Який тип відносин очікує отримати кожен з ваших клієнтських сегментів?
 • Які типи відносин є вже встановлені, і які на них є витрати?
 • Які ваші типи відносин є впроваджені в загальну схему бізнес-моделі?

Крок 5. Потоки доходів (revenue streams)

Канва бізнес-моделі: Потоки доходів (крок 5)

Це наша модель монетизації, тобто це кошти (прибуток), котрий компанія заробляє від кожного сегмента клієнтів.

Існують декілька способів отримати доходи:

 • Продаж активів. Продаж права власності на фізичний продукт;
 • Плата за користування. Надання в користування якогось сервісу, за який клієнт буде регулярно платити;
 • Абонентська плата. Це підписка до сервісу з регулярною платою за нього;
 • Кредитування, оренда або лізинг. Тимчасові права на користування;
 • Ліцензування. Дозвіл на використання захищеної інтелектуальної власності за гроші;
 • Оплата брокерських послуг. Посередницькі послуги, які надаються 2-ма або більше сторонами;
 • Реклама. Плата за перегляд реклами якогось продукту чи сервісу.

А також, за механізмом ціноутворення бувають:

 • Фіксовані та динамічні. Все залежать від ринку.

В цьому блоці необхідно думати про те:

 • За яку цінність наші клієнти готові платити, і за що платять зараз?
 • Яким чином вони платять за наш продукт чи сервіс?
 • Яким методам оплати вони б віддали перевагу?
 • Який є внесок кожного клієнтського потоку до загального доходу компанії?

Крок 6. Ключові ресурси (key resources)

Канва бізнес-моделі: Ключові ресурси (крок 6)

Цей блок описує найважливіші активи, котрі необхідні, щоб бізнес-модель була життєздатною. Описані вами ключеві ресурси, дозволяють бізнесу розробляти та доносити до клієнтів ціннісні пропозиції, потім підтримувати зв’язки, і в результаті таких послідовні дії — отримати доходи.

Ресурси можна класифікувати за:

 • Матеріально-технічні. Мається на увазі, охоплення фізичних об’єктів, таких як: виробничі потужності, різні будівлі, транспорт та машини тощо;
 • Інтелектуальні. Це можуть бути бренди, конфіденційна інформація, патенти чи авторські права тощо;
 • Людські. Вони залежать від людських інвестицій (капіталовкладень) у бізнес, бо їхні ресурси відіграють високу роль в деяких галузях;
 • Фінансові. Деякі бізнес-моделі вимагають фінансових вкладів.

В цьому блоці необхідно думати про те:

 • Які ключові ресурси є необхідні для вашої ціннісної пропозиції?
 • Яких каналів дистрибуції, відносин з клієнтами чи потоків доходів потребує ваш бізнес?

Крок 7. Ключові види діяльності (key activities)

Канва бізнес-моделі: Ключові види діяльності (крок 7)

Цей найважливіші дії компанії, котрі спрямовані на створення цінності, тобто цей блок описує найважливіші події, котрі допоможуть компанії зробити свою бізнес-модель життєздатною (в результаті з’являться потрібні нам ціннісні пропозиції, що дадуть нам можливість вийти з ними на ринок, і запропонувати їх нашим сегментам клієнтів, потім підтримати зв’язок з ними, і таким чином, отримати прибуток).

Ключові види діяльності можна класифікувати:

 • Виробництво. Розробка, виготовлення та дистрибуція продукту в промислових масштабах чи найвищої якості;
 • Розв’язування проблем. Розв’язок індивідуальних проблем клієнтів;
 • Управління інфраструктурою. Ресурси спрямовані на підтримку і розвиток сервісу, платформи чи застосунку.

В цьому блоці необхідно думати про те:

 • Яких ключових видів діяльностей бракує нашій ціннісній пропозиції?
 • Без чого компанія не може існувати?
 • Що необхідно робити компанії, щоб постійно покращувати якість продукту чи сервісу?

Крок 8. Ключові партнери (key partners)

Канва бізнес-моделі: Ключові партнери (крок 8)

Цей блок описує всіх постачальників або партнерів, завдяки яким бізнес-модель успішно працює. Компанії йдуть на партнерство для оптимізації своїх бізнес-моделей, зниження ризиків чи доступу до додаткових ресурсів.

Існує 3-ри види мотивації, яка спонукає формувати партнерські відносини:

 • Оптимізація та економія від масштабу. Основна форма, яка призначена для оптимізації дій, а саме постачання цінності від виробника до покупця, що знижує витрати;
 • Зниження ризику та невпевненості. Партнерство може допомогти в зниженні ризиків конкурентного середовища;
 • Придбання окремих ресурсів та видів діяльності. Залучення інших фірм, які надають для них конкретний спектр ресурсів або навіть, і виконують деякі види робіт.

В цьому блоці необхідно думати про те:

 • Хто є нашими ключовими партнерами?
 • Яке партнерство зможе знизити нам витрати та хто може стати ним?
 • Котрі види робіт можна передати нашим партнерам без втрати якості виконаної роботи?
 • Які ключові ресурси ми отримуємо та реалізовуємо нашими партнерами?

Крок 9. Структура витрат (cost structure)

Канва бізнес-моделі: Структура витрат (крок 9)

Це блок, де описані всі витрати, котрі потрібні для роботи бізнес-моделі.

Витрати необхідно мінімізувати, але їх також і розрізняють на:

 • Витратно-керовані. Зосереджені на мінімізації витрат;
 • Ціннісно-керовані. Віддають перевагу створенню цінності, і не так сильно турбуються про витрати;
 • Постійні витрати. Витрати, котрі є незмінні, незважаючи на обсяг виготовлених товарів чи сервісів;
 • Змінні витрати. Змінюються відповідно до обсягу вироблених товарів чи сервісів;
 • Економія від масштабу. Витрати, котрі змінюються відповідно до обсягу вироблених товарів чи сервісів;
 • Економія від масштабу. Переваги, котрі отримує бізнес в міру свого розширення;
 • Економія на великих потужностях. Це переваги, котрі бізнес отримує завдяки власному росту.

В цьому блоці необхідно думати про те:

 • Котрі є найважливіші витрати, які є в нашій бізнес-моделі?
 • Котрі ключові ресурси роблять для нас найбільші витрати?
 • Які ключові види діяльності є самі витратними для бізнесу?

Топ коментарі (11)

Згорнути/розгорнути
 
mariia profile image
Mariia Lapitan-Yashchenko

Дякую, вся серія статей просто чудова! Дуже і дуже корисно🙂 Дякую за чудову роботу

Згорнути/розгорнути
 
romancoxy profile image
Roman Coxy

Я не знаю как объяснить, поэтому просто скажу ощущения от прочтения. Не сочтите за что-то личное.

Статья — очень скучна и уныла. Читается тяжело, невнятно. Очень сухо. Информацию тяжело воспринимать. Я не спорю, в статье много информации, но я лично не осилил. Будто читаю этикетку шампуня.

Згорнути/розгорнути
 
romancoxy profile image
Roman Coxy

А может быть, я просто до этого и не дорос.

Но в любом случае, как-то слишком сухо и монотонно.

Згорнути/розгорнути
 
zhmikhov profile image
Yaroslav Zhmykhov

Дякую за фідбек. Рекомендую вам прочитати «СТВОРЮЄМО БІЗНЕС-МОДЕЛЬ». Там набагато веселіше, з картинками і 288 сторінок тексту. Я ж намагався викласти саму суть без води.

Згорнути/розгорнути
 
romancoxy profile image
Roman Coxy

Дякую! Додам в беклог та прочитаю.

Про суть розумію. Можливо, повернуся до ваших матеріалів, коли буду повністю розуміти концепцію. Тобто як «шпаргалки».

Тред Тред
 
zhmikhov profile image
Yaroslav Zhmykhov

Привіт, я зібрав фідбек від багатьох дизайнерів, і думаю, що перепишу цю статтю. Додам приклади та трішки її спрощу. Дякую.

Згорнути/розгорнути
 
romancoxy profile image
Roman Coxy

Я думаю дело не в качестве самой информации, а в выбранном методе повествования и примерах.

Згорнути/розгорнути
 
sana_suzanska profile image
Sana Suzanska

та ну! все дуже зрозуміло написано, коли ти не просто читаєш, а тримаєш в голові конкретний бізнес). дякую автору за максимально повне розкриття теми!

Згорнути/розгорнути
 
klymenko_a_15568bce64a18d profile image
Klymenko A

Це точно відноситься до дизайну?) Здається є бізнес аналітики які цим займаються чи якісь інші люди)

Згорнути/розгорнути
 
zhmikhov profile image
Yaroslav Zhmykhov

Часто буває, що на проєкті немає бізнес-аналітика, особливо в невеликих компаніях.

Деякі коментарі були приховані автором повідомлення - дізнатися більше